Perisian Cloud

Boleh mengakses rekod dan transaksi jualan, stok, pembekalan dan kewangan dimana-mana sahaja

Pengurusan Juruwang

Mesra juruwang & berupaya mengelakkan kesilapan transaksi dan imbangan jualan harian yang tepat

Pengurusan Inventori

Pintar mengawal keperluan & pergerakan stok harian, mingguan dan bulanan

Laporan Real-Time

Laporan jualan & inventori boleh diperolehi pada bila-bila masa untuk kawalan penuh keatas kedai anda

Pengimbas Kod Bar

Cash Drawer

All-In-One Touch Screen PC

Thermal Printer